Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Adresar Bjelovarsko-bilogorska županija

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I REGIONALNI RAZVOJ

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

 

Dalibor Jurina v.d. pročelnika dalibor.jurina@bbz.hr
dodaj kontakt
221-934
Josipa Lazarević viša referentica za praćenje poslova tvrtki u vlasništvu županije josipa.lazarevic@bbz.hr
dodaj kontakt
215-191
Sebastijan Svat savjetnik za obrtništvo, turizam i fondove EU sebastijan.svat@bbz.hr
dodaj kontakt
215-190

 

 

   Povratak na Adresar upravnih odjela