Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Adresar Bjelovarsko-bilogorska županija

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROMET, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

 

Marušić Mladen pročelnik mladen.marusic@bbz.hr
dodaj kontakt
221-910
Baričević Ivan pomoćnik pročelnika ivan.baricevic@bbz.hr
dodaj kontakt
221-913
Kraljić Zlatko pomoćnik pročelnika zlatko.kraljic@bbz.hr
dodaj.kontakt
221-913
Raguž Pehar Suzana viša savjetnica za poslove komunalne infrastrukture suzana.raguz.pehar@bbz.hr
dodaj kontakt
221-919
Stanković Ankica administrativna referentica ankica.stankovic@bbz.hr
dodaj kontakt
221-919

 

Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje - ZGRADA HIDROREGULACIJE (43000 BJELOVAR, V. LISINSKOG 4C)

Jurić Angelca viša referentica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja angelca.juric@bbz.hr
dodaj kontakt
245-085
Kocijan Gusić Ljiljana viša referentica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja ljiljana.kocijan@bbz.hr
dodaj kontakt
245-084
Lovčić Petar viši stručni suradnik za energetiku petar.lovcic@bbz.hr
dodaj kontakt
245-083
Segin Anica viša stručna suradnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja anica.segin@bbz.hr
dodaj kontakt
245-087
Škrbina Biljana voditeljica odsjeka - Bjelovar biljana.skrbina@bbz.hr
dodaj kontakt
245-086
Trgovac Mrazović Maja viša referentica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja maja.trgovac@bbz.hr
dodaj kontakt
245-086
Vinceković Mikulandra Sandra viša savjetnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja sandra.vincekovic@bbz.hr
dodaj kontakt
245-081

 

ISPOSTAVA ČAZMA (43240 ČAZMA, M. NOVAČIĆA 13)

Hanževački Marija stručna suradnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja marija.hanzevacki@bbz.hr
dodaj kontakt
227-010
Mažar Igor viši referent za poslove graditeljstva i prostornog uređenja igor.mazar@bbz.hr
dodaj kontakt
227-010
Sever Damir voditelj odsjeka - Čazma damir.sever@bbz.hr
dodaj kontakt
227-010ISPOSTAVA DARUVAR (43500 DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14)

Njemeček Marija voditeljica Odsjeka - Daruvar marija.njemecek@bbz.hr
dodaj kontakt
334-079
Geroč Kulhavi Sandra viša stručna suradnica za poslove graditeljstva i prosornog uređenja   334-079
Kral Anita savjetnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja anita.kral@bbz.hr
dodaj kontakt
338-086
Sonički Vladimir stručni suradnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja vladimir.sonicki@bbz.hr
dodaj kontakt
334-086

 

ISPOSTAVA G. POLJE (43290 G. POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1)

Piščević Jaruška voditeljica Pododsjeka - Grubišno Polje jaruska.piscevic@bbz.hr
dodaj kontakt
448-029
Hroh Kristijan viši stručni suradnik za poslove graditeljstva i prostornog uređenja kristijan.hroh@bbz.hr
dodaj kontakt
448-029
Malina Zlatko viši referent za poslove graditeljstva i prostornog uređenja zlatko.malina@bbz.hr
dodaj kontakt
448-029


ISPOSTAVA GAREŠNICA (43280 GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 22) 

Pleho Damir voditelj odsjeka - Garešnica
damir.pleho@bbz.hr
dodaj kontakt
445-419
Guberović Hanja savjetnica za poslove graditeljstva i prostornog uređenja hanja.guberovic@bbz.hr
dodaj kontakt
445-419
Kučera Začkaj Anita administrativna referentica anita.kucera@bbz.hr
dodaj kontakt
445-419
Pavić Vedran viši referent za poslove graditeljstva i prostornog uređenja vedran.pavic@bbz.hr
dodaj kontakt
445-419

 

 

   Povratak na Adresar upravnih odjela