Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Stručna služba za poslove županijske skupštine i opće poslove

ODLUKA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI


Odlukom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze Bjelovarsko-bilogorske županije, kao poslodavca (u daljnjem tekstu: Županija) te obveze pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

  Dokumenti za download
Dodano: 04. 05. 2020.
Dodano: 04. 05. 2020.
   Povratak na sve dokumente Stručne službe