Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam

ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije

Za članove  Partnerskog vijeća imenuju se član/ica:

1. Neven Alić, zamjenik župana
2. Saša Lukić, zamjenik župana
3. Tanja Novotni Golubić- zamjenica župana
4. Zlatko Kraljić, pročelnik  Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i fondove Europske unije Bjelovarsko-bilogorske županije
5. Anita Nekić Pavičić, pročelnica UO za proračun i javnu nabavu
6. Boris Tomšić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije
7. Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara,
8. Zlatko Mađeruh, gradonačelnik Grada Grubišno
9. Velimir Žunac, gradonačelnik Grada Garešnice
10. Dalibor Rohlik, gradonačelnik grada Daruvara
11. Dinko Pirak, gradonačelnik Grada Čazme
12. Ivo Emić,  predsjednik Odbora za razvoj lokalne samouprave Bbž
13. Zlatko Kufner, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Bjelovar
14. Goran Grgić, predsjednik Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije
15. Dijana Zekić Kereži, Hrvatski zavod za zapošljavanje Bjelovar
16. Zoran Seleš, ravnatelj Opće bolnice Bjelovar
17. Mladen Pavičić,  Agencija za plaćanje  poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
18.  Dr.sc. Ante Čikić, dekan Visoke tehničke škole
19. Stjepan Hittner, predsjednik  Gospodarskog socijalnog vijeća
20. Jakov Ćorić, direktor Gala d.o.o.
21. Dinko Klasan,direktor Troha dil
22. Esco-fofonjka, direktor
23. Ceste d.d., Stjepan Bogović, direktor
24. Koestlin, direktor
25. Frederika Unger, obrt Unger
26. Ivica Ćurić, obrt Ćurić
27. Mario Lončar, direktor Pbz Bjelovar
28.  Tanja Herceg, udruga Impress Daruvar
29. Petra Vinicki, predsjednica Savjeta mladih Bbž
30. Dražen Kateković, potpredsjednik Udruge Babe beef


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente