Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj

POSLOVNIK O RADU PARTNERSKOG VIJEĆA BJELOVARSKO–BILOGORSKE ŽUPANIJE

Ovim se Poslovnikom o radu Partnerskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje izrada Županijske razvojne strategije (u daljnjem tekstu: Strategija), način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, djelokrug i način rada kao i druga pitanja bitna za rad Partnerskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće).


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente