Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom - sanacija odlagališta otpada, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 930/1 k.o. Trojstveni Markovac  (Markovac Trojstveni). Uvid u spis predmeta može se izvršiti ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste doo za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija raskrižja državne ceste D28, ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - TLAČNI CJEVOVODNI ISPUST UPOV-a BJELOVARU RIJEKU ČESMU, 3. skupine. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava - nerazvrstana cesta u naselju Rovišće, Odvojak Zagrebačke ulice, stacionaže od 0+000,00 do 0+246,97, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č. br. 1609 k.o. Rovišće (Rovišće, Odvojak ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta u naselju Rovišće - Kolodvorska ulica, stacionaže od 0+000,00 do 0+182,73, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č. br. 438 k.o. Rovišće ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta Odvojak ulice 29. rujna u naselju Predavac, stacionaže od 0+000 ,00 do 0+128,35, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 418/3 i 396/1 k.o. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, GRAD ČAZMA, HR-43240 Čazma, Trg Čazmanskog Kaptola 13

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za obuhvat zahvat u prostoru rekonstrukcija prometnice kroz prigradsko naselja Prokljuvane - NC nerazvrstane ceste Bosiljevo-Prokljuvani-Cerina-M1. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, OPĆINA VELIKI GRĐEVAC, Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac (Pavlovac)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa u naselju Pavlovac, ulice Matije Gupca i Kralja Zvonimira, 3. skupine, na k.č.br. 1582/10, k.č.br. 1595, k.č.br. 1582/9, k.č.br. 1582/8, k.č.br. 1605, k.č.br. 1582/7, ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Općina Rovišće, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2 (Žabjak)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 28 i 153 k.o. Žabjak (Žabjak, odvojak prije željezničke pruge). ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2 (Predavac)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta, 3. skupine na katastarskim česticama k.č.br. 2157 i 2302 k.o. Predavac (Predavac-Prekobrdo). ...

 1 2 3 >  Zadnji