Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje distributivnog vodovoda u naselju                       Gornji Mosti

Akt u predmetu:   Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/18-01/000224, URBROJ: 2103/01-09-19-0008 Početak oglašavanja: 19.04.2019. ...

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – građenje sustava sanitarne odvodnje naselja Kapela, Starčevljani,                        Stari Skucani, Novi Skucani i Kobasičari u Općini Kapela, 2. FAZA: sustav sanitarne odvodnje naselja Kapela

Akt u predmetu:   Javni poziv   KLASA: UP/I-361-03/18-01/000220,   URBROJ: 2103/01-09-19-0007   Početak oglašavanja: 18.04.2019. ...

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje distributivnog vodovoda u naseljima Lipovo Brdo i Srednja Diklenica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000226,   URBROJ: 2103/01-09-19-0009   Početak oglašavanja: 09.04.2019. ...

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – građenje distributivnog vodovoda u naseljima Stanići i Kobasičari

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000221,   URBROJ: 2103/01-09-19-0009   Početak oglašavanja: 09.04.2019. ...

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje distributivnog vodovoda u naseljima Starčevljani i Stara Diklenica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000222,   URBROJ: 2103/01-09-19-0009   Početak oglašavanja: 08.04.2019. ...

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje distributivnog vodovoda u naselju Donji Mosti

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000223,   URBROJ: 2103/01-09-19-0009   Početak oglašavanja: 08.04.2019. ...

JAVNI POZIV LOKACIJSKA DOZVOLA ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE PROMETNOG SUSTAVA (CESTOVNI PROMET), 1. SKUPINE - REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D28, OD KM 7+650 DO 9+980 I OD KM 10+260   DO 14+400, DIONICA 002, UKUPNE DULJINE 6470 M, NA KATASTARSKIM ČESTICAMA U K.O. KRALJEVAC, K.O. ROVIŠĆE, K.O. ŽABJAK I K.O. PREDAVAC, NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje odcjepa ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD GRUBIŠNO POLJE, HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine - u sklopu koje će se nalaziti Dom za Rome na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 722/2 (k.č.br. 716), k.o. Grubisno Polje koja se formira od dio k.č.br. 722/2, dio k.č.br. 722/3 i k.č.br. ...

 < 1 2 3 4 >  Zadnji