Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - rekonstrukciju građevine (dogradnja-proširenje, tehnička rekonstrukcija i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - cjevovod za odvodnju otpadnih voda i uređaj za ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA KAPELA HR-43203 Kapela, Bilogorska 90

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sustav sanitarne odvodnje naselja Kapela, Starčevljani, Stari Skucani, Novi Skucani i Kobasičari u Općini Kapela, 3. skupine. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-Opetator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, Elektra Bjelovar, HR-10000 Zagreb

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - izgradnja 35kV podzemnog kabela od Rp35kV GTE Ciglena do TS 35/10 (20) kV Bulinac ukupne dužine cca 4470m. ...

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županie i o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

Objava javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu Strateška studija) i Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije mijenja se u članku I. i III. i glasi:... ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Grad Čazma HR-43240 Čazma, Trg Čazmanskog Kaptola 13

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, rekonstrukcija ulice Milana Novačića u Čazmi na dionici državne ceste D43, od križanja s ulicom Sv. Andrije do skretanja za Milađevac, 3. skupine. ...

PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš za Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu Strateška studija), nositelja Plana Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, je cjelovita i stručno utemeljena. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP, Zagreb, Elektra Križ

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - VTS 10(20)/0,4 kV "Grubišno Polje 12 - Kralja Zvonimira"  s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima - 3. skupine, na katastarskim ...

Odluka o imenovanju Savjetodavnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

Povjerenstvo je obavezno izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013) i na svoj rad primjenjivati odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/2008) i Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu (NN 70/08) na što je obvezna upozoriti tajnica Povjerenstva. ...

Prvi  < 9 10 11 12 13 >