Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš za Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu Strateška studija), nositelja Plana Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, je cjelovita i stručno utemeljena. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP, Zagreb, Elektra Križ

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - VTS 10(20)/0,4 kV "Grubišno Polje 12 - Kralja Zvonimira"  s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima - 3. skupine, na katastarskim ...

Odluka o imenovanju Savjetodavnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

Povjerenstvo je obavezno izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013) i na svoj rad primjenjivati odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/2008) i Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu (NN 70/08) na što je obvezna upozoriti tajnica Povjerenstva. ...

Odluka o sadržaju strateške studije za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

Ovom Odlukom određuje se sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš a nakon provedenog postupka ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, grad G. Polje

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: - izgradnju građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacijskog kolektora pod nazivom „B“ za sakupljanje i odvodnju oborinskih i otpadnih voda iz sjeverozapadnog dijela naselja Grubišno Polje sa ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - STS 10(20)/0,4 kV "Velika Dapčevica 2-Rekići" s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom, 3. skupine. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Nenad Nujić HR-35000 Slavonski Brod, Josipa Hlišića 94

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za -gradnju građevine-stambene zgrade, namjene kuća za odmor, 4. skupine, na kat. čestici k.č.br. 1856 i 2305 k.o. Bojana (Vučani br. 20). ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, SLK PROJEKT d.o.o., Zagreb

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne energije snage do 1MW, 3. skupine, na katastarskim česticama  kč.br. 757/3, 757/6, 757/8 k.o. ...

Prvi  < 13 14 15 16 17 >