Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

PRETHODNA RASPRAVA O RADNIM MATERIJALIMA IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Prethodna rasprava o radnim materijalima IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije održat će se: - 21. listopada 2014. godine (utorak) u 10 sati u zgradi Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru, Ulica dr. Ante Starčevića 8 (velika vijećnica) - 22. listopada 2014. godine (srijeda) u 10 sati u zgradi Grada ...

POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Stratešku procjenu prema ovoj Odluci provodi Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije koji je i nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna PP BBŽ. Stručni izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije. Izradi IV. id PP BBŽ pristupa se zbog ...

POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Donošenjem Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateše procjene utjecaja na okoliš I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. Postučak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš prema Odluci provodi Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu ...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, promet,  prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta ...

Prvi  < 15 16 17