Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-rekonstrucija nerazvrstane ceste u Domankušu ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Domankuš ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10341 Križ, Trg S. Križa 7

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - 10(20) kV kabelskog dalekovoda i 10(20)/0,4 kV JKTS "Vagovina 1 -Tornjić" s niskonaponskim izlazima, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 799/4,799/2 i 1480 ...

Građevinska dozvola, Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB:55545787885

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA IVANSKA, HR-43231 Ivanska, Slavka Kolara1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava - građenje građevine javnog parkirališta i pješačke staze s oborinskom odvodnjom uz javnu cestu ŽC 3084 u naselju Ivanska na k.č.br. 2075/1 (2075/16 - po katastru) k.o. Ivanska, 2. skupine, na ...

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je informacijski sustav tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine) koji se vodi u elektroničkom obliku. Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Sadržaj i način vođenja eNekretnina propisan je ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor,  vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za- rekonstrukciju građevine infrastrukturne  namjene,  prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija nerazvrstane ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta KAPELAKOM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge, HR-43203 Kapela, Bilogorska 90

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sustav sanitarne odvodnje ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ROVIŠĆE, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta u Rovišću - odvojak ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, OPĆINA VELIKI GRĐEVAC, HR-43270 Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: -građenje građevine sportsko-rekreacijske namjene, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.320/45, k.č.br.320/9. i k.č.br.319/12, k.o. Veliki Grđevac u naselju Veliki Grđevac, Bana Josipa Jelačića. ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji