Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, VODOVOD d.o.o. za distribuciju pitke vode i odvodnju otpadnih voda, HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja gradevinske dozvole za: - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Veliki Grđevac sa popratnim sadržajima - retencijskim bazenom  sa grubom rešetkom i crpnom stanicom, ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP HORVAT, HR-43240 ČAZMA, GRABIK 54

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - formiranje građevne cestice građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - zgrada nadstrešnica za poljoprivredne strojeve - novoformirana k.č.br. 326/3 k.o. Cerina će se formirati cijepanjem -od dijela k.č. br. 326/2 k.o. Cerina, - ...

LOKACIJSKA DOZVOLA, VODOVOD d.o.o., HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10, OIB: 08055630431

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sanitarno fekalne kanalizacijske mreže ( gravitacijske i tlačne ) naselja Veliki Grđevac do spoja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, sa izgradnjom tri crpne stanice na ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta VODOVOD d.o.o., HR-43270 Veliki Grđevac, Trg kralja Tomislava 10

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacijskog kolektora sanitarno-fekalne kanalizacije i crpnih stanica , 2. skupine. ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: - rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa državne ceste D28 na dionici Veliki Grđevac - Pavlovac u dužini 7 km, 1. skupine - građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKOG - ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, HR-43500 Daruvar, T. G. Masaryka 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova , 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.913/2 i 917/3 obje u k.o. Daruvar (Daruvar, Masarykova 5). ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni “dr. Franjo Tuđman” u Starim Skucanima.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - građenje komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni "dr. Franjo Tuđman" u Starim Skucanima - cesta, pješačka staza, oborinska odvodnja, sanitarno fekalna kanalizacija, distributivni vodovod, crpna stanica ...

Poziv za uvid u spis predmeta, Anđelka Čauš, HR-43245 Gornji Draganec, Vagovina 118

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine stambene namjene zgrade obiteljske kuće novoformirana građevna čestica k.č. br. 884/2 k.o. Vagovina će se formirati spajanjem k.č. br. 884/2 i 886/2 k.o. Vagovina 2. skupine, građenje građevine stambene namjene zgrade ...

Poziv za uvid u spis predmeta, Ivo Gluhaković, HR-43245 Gornji Draganec, Vagovina 127

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine stambene namjene zgrade obiteljske kuće novoformirana građevna čestica k.č. br. 884/2 k.o. Vagovina će se formirati spajanjem k.č. br. 884/2 i 886/2 k.o. Vagovina 2. skupine, građenje građevine stambene namjene zgrade ...

Poziv za uvid u spis predmeta, Dušanka Gluhaković, HR43245 Gornji Draganec, Vagovina 127

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine stambene namjene zgrade obiteljske kuće novoformirana građevna čestica k.č. br. 884/2 k.o. Vagovina će se formirati spajanjem k.č. br. 884/2 i 886/2 k.o. Vagovina 2. skupine, građenje građevine stambene namjene zgrade ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji