Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - građenje mjerno - regulacijskog okna za uspostavu DMA/PMA zona (MRM Bulinac) i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - rekonstrukcija postojećeg distributivnog cjevovoda

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000016, URBROJ: 2103/01-09-19-0007 Početak oglašavanja: 29.01.2019. I. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ŠTEFANJE, HR-43246 ŠTEFANJE, Štefanje 61

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodoopskrbna mreža naselja Blatnica, 2. skupine, na katastarskim česticama 29, 313, 438, 182/2, 485/1, 492, 493 i 494 k.o. Blatnica u Blatnici. ...

Građevinska dozvola - rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja Šandrovac sa izgradnjom precrpne stanice “Vinogradska”, 2. skupine

Pozivamo na uvid u spis predmeta vlasnike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola za - rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja Šandrovac sa izgradnjom precrpne stanice "Vinogradska", ...

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ

Građevinska dozvola - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - građenje nadzemne niskonaponske mreže (MRNN iz TS 10/0,4 kV Starčevljani (129) - NN izlaz prema Bjelovaru - odcjep sa stupa br. 4), 2. skupine

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na naekretnin za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - građenje nadzemne ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta KRISTIJAN MARKOVIĆ, HR-43232 RUŠKOVAC, RUŠKOVAC 72

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - formiranje građevne čestice građevine - građenje gradevine  stambene namjene -2. skupine, na građevnoj cestici 1082/2 k.o. Ruškovac, Ruškovac, Ruškovac. Uvid u spis predmeta moze se izvrsiti dana 04.09.2018. u uredovno vrijeme službe ( 8-00 do ...

Poziv za uvid u spis predmeta - Štefica Mikšec

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice ...

Lokacijska dozvola DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19, OIB 07083287411

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - cjevovod za odvodnju otpadnih voda i uređaj za pročišćivanje, 2. skupine, PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE na katastarskim česticama br.1866/1, 1878, 1879, 1880, ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., HR-43290 Grubišno Polje, Ivana Nepomuka Jemeršića 37c

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju  građevine  infrastrukturne namjene,  vodnogospodarskog sustava postojeće vodoopskrbne mreže naselja Veliki Zdenci - izgradnju crpilišta, 2. skupine, rekonstrukciju   građevine   infrastrukturne   ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja-proširenje, tehnička rekonstrukcija i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - cjevovod za odvodnju otpadnih voda i uređaj za ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji