Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ

Građevinska dozvola - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - građenje nadzemne niskonaponske mreže (MRNN iz TS 10/0,4 kV Starčevljani (129) - NN izlaz prema Bjelovaru - odcjep sa stupa br. 4), 2. skupine

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na naekretnin za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - građenje nadzemne ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta KRISTIJAN MARKOVIĆ, HR-43232 RUŠKOVAC, RUŠKOVAC 72

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - formiranje građevne čestice građevine - građenje gradevine  stambene namjene -2. skupine, na građevnoj cestici 1082/2 k.o. Ruškovac, Ruškovac, Ruškovac. Uvid u spis predmeta moze se izvrsiti dana 04.09.2018. u uredovno vrijeme službe ( 8-00 do ...

Poziv za uvid u spis predmeta - Štefica Mikšec

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice ...

Lokacijska dozvola DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19, OIB 07083287411

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: rekonstrukciju građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - cjevovod za odvodnju otpadnih voda i uređaj za pročišćivanje, 2. skupine, PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE na katastarskim česticama br.1866/1, 1878, 1879, 1880, ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., HR-43290 Grubišno Polje, Ivana Nepomuka Jemeršića 37c

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju  građevine  infrastrukturne namjene,  vodnogospodarskog sustava postojeće vodoopskrbne mreže naselja Veliki Zdenci - izgradnju crpilišta, 2. skupine, rekonstrukciju   građevine   infrastrukturne   ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja-proširenje, tehnička rekonstrukcija i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - cjevovod za odvodnju otpadnih voda i uređaj za ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta MIRA IVANOVIĆ, HR-43212 TUK, TUK 41A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgrade stambene namjene - stambena zgrada, stambene namjene, pomoćna građevina - garaža sa spremištem, na katastarskim česticama 1655 k.o. Rajić Gudovački, u Tuku, Tuk kbr. 41a. ...

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je informacijski sustav tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine) koji se vodi u elektroničkom obliku. Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Sadržaj i način vođenja eNekretnina propisan je ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta MIRKO RONČEVIĆ, Bjelovar, Andrije Hebranga 102

Pozivaju se stranke u postupku (vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br. 289/2 i 289/5, k.o. Malo Trojstvo - stranke čije je nepoznato boraviše i nepoznati nasljednici) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - formiranje građevne čestice građevine, - građenje građevine   - pomoćna ...

Prvi  < 2 3 4 5 6 >  Zadnji