Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., HR-43290 Grubišno Polje, Ivana Nepomuka Jemeršića 37c

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju  građevine  infrastrukturne namjene,  vodnogospodarskog sustava postojeće vodoopskrbne mreže naselja Veliki Zdenci - izgradnju crpilišta, 2. skupine, rekonstrukciju   građevine   infrastrukturne   ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju HR-43500 Daruvar, Josipa Kozarca 19

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja-proširenje, tehnička rekonstrukcija i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - cjevovod za odvodnju otpadnih voda i uređaj za ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta MIRA IVANOVIĆ, HR-43212 TUK, TUK 41A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgrade stambene namjene - stambena zgrada, stambene namjene, pomoćna građevina - garaža sa spremištem, na katastarskim česticama 1655 k.o. Rajić Gudovački, u Tuku, Tuk kbr. 41a. ...

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je informacijski sustav tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine) koji se vodi u elektroničkom obliku. Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Sadržaj i način vođenja eNekretnina propisan je ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta MIRKO RONČEVIĆ, Bjelovar, Andrije Hebranga 102

Pozivaju se stranke u postupku (vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br. 289/2 i 289/5, k.o. Malo Trojstvo - stranke čije je nepoznato boraviše i nepoznati nasljednici) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - formiranje građevne čestice građevine, - građenje građevine   - pomoćna ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta ŽUC

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5

Pozivamo na uvid u spis predmeta vlasnike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola za - rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - rekonstrukcija i produžetak MRNN iz TS 10(20)/0,4 kiV Šandrovac - centar (380), ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta KAPELAKOM d.o.o., HR-43000 Kapela, Bilogorska 90

Pozivamo na uvid u spis predmeta vlasnike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava distributivni vodovod u naselju Jabučeta, 2. skupine, na k.č. br. 2176/1, 2310, 2279 i ...

Građevinska dozvola, Vodovod d.o.o. za distribuciju pitke vode i odvodnju otpadnih voda, HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10, OIB 08055630431

Dozvoljava se investitoru VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju pitke vode i odvodnju otpadnih voda, HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10, OIB 08055630431, zastupanom po direktoru Nenad Ružić, ing.str.: - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - namjene ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta DJEČJI VRTIĆ “VLADIMIR NAZOR” DARUVAR, HR-43500 Daruvar, Josipa Jelačića 24

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za - rekonstrukciju građevine (dogradnja) javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dječji vrtić V. Nazor u Daruvaru, 2. skupine, na građevnoj čestici 975 k.o. Daruvar Daruvar, Ljudevita Gaja 46. ...

Prvi  < 2 3 4 5 6 >  Zadnji