Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Građevinska dozvola - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - građenje nadzemne niskonaponske mreže (MRNN iz TS 10/0,4 kV Starčevljani (129) - NN izlaz prema Bjelovaru - odcjep sa stupa br. 4), 2. skupine

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na naekretnin za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - građenje nadzemne niskonaponske mreže (MRNN iz TS 10/0,4 kV Starčevljani (129) - NN izlaz prema Bjelovaru - odcjep sa stupa br. 4), 2. skupine, na građevnoj čestici k.č. br. 1305, 1309, 835/3, 1413/30 i 814/10 k.o. Kobasičari.


  Dokumenti za download
Dodano: 01. 10. 2018.
   Povratak na sve dokumente