Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja uspostavilo je informacijski sustav tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine) koji se vodi u elektroničkom obliku. Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Sadržaj i način vođenja eNekretnina propisan je Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ br. 114/2015.). Procjena vrijednosti nekretnina uređena je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015.).

Prema članku 16. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015.) upravna tijela županije dužna su izraditi izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva.

U ovom izvješću prikazani su osnovni podaci tržišta nekretnina (broj kupoprodaja i ostalih vrsta ugovora) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (bez Grada Bjelovara) za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine s analizom izvršenih transakcija – kupoprodajnih ugovora i pregledom postignutih cijena. U zbirci kupoprodajnih cijena nalaze se podaci o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja) koji se putem automatske razmjene podataka dnevno preuzimaju iz Evidencije prometa nekretnina ministarstva nadležnog za financije − Porezne uprave. U 2018. godini mijenjala se Odluka o imenovanju članova Procjeniteljskog povjerenstva Bjelovarsko-bilogorske županije iz razloga promjene sastava Povjerenstva. Za dio podataka provedena je evaluacija.


  Dokumenti za download
Dodano: 11. 06. 2019.
   Povratak na sve dokumente