Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKOG - ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, HR-43500 Daruvar, T. G. Masaryka 5

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova , 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.913/2 i 917/3 obje u k.o. Daruvar (Daruvar, Masarykova 5).


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente