Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD GRUBIŠNO POLJE, HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine - u sklopu koje će se nalaziti Dom za Rome na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 722/2 (k.č.br. 716), k.o. Grubisno Polje koja se formira od dio k.č.br. 722/2, dio k.č.br. 722/3 i k.č.br. 725/23 (k.č.br. 716), dio k.č.br. 722/2, dio k.č.br. 722/3 (k.č.br. 717), k.č.br. 130/9, dio k.c.br. 722/2 i dio k.č.br. 722/3 (k.c.br. 718) k.o. Grubišno Polje, u naselju Grubišno Polje, Stalovica bb.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente