Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, IVAN MATOŠ, HR-43212 ROVIŠĆE, BILOGORSKA ULICA 23, VLADO KUZMINOVIĆ, HR-43212 ROVIŠĆE, NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 20, VOLGA JARČOV, HR-43000 BJELOVAR, ANTE TRUMBIĆA 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene s pomoćnim dijelom, na katastarskim česticama br. 1832/2 i 1833 k.o. Rovišće (Rovišće, Bilogorska ulica kbr. 23).


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente