Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta KRISTIJAN MARKOVIĆ, HR-43232 RUŠKOVAC, RUŠKOVAC 72

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- formiranje građevne čestice građevine
- građenje gradevine  stambene namjene -2. skupine, na građevnoj cestici 1082/2 k.o. Ruškovac, Ruškovac, Ruškovac.

Uvid u spis predmeta moze se izvrsiti dana 04.09.2018. u uredovno vrijeme službe ( 8-00 do 11-00 sati) . na lokac iji - Garešnica, Vladimira Nazora 22.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente