Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni “dr. Franjo Tuđman” u Starim Skucanima.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - građenje komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni "dr. Franjo Tuđman" u Starim Skucanima - cesta, pješačka staza, oborinska odvodnja, sanitarno fekalna kanalizacija, distributivni vodovod, crpna stanica sanitarno-fekalne kanalizacije, distributivni plinovod, javna rasvjeta i kabelska kanalizacija za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, 2. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 1411/14 k.o. Kobasičari koja će se formirati spajanjem k.č.br. 1411/14 i dijela k.č.br. 1411/1, k.o. Kobasičari (Stari Skucani, Stari Skucani).


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente