Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Lokacijska dozvola - eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena “Šandrovac”

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– posebne namjene, 1. skupine - eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena na katastarskim česticama 686/2, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, dio 1475, 1494 sve u k.o. Potočani, 501/2, 501/9, dio 501/10, 501/11, dio 501/12, 501/13, dio 485, dio 534, dio 543, 545, sve u k.o. Puklica te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt oznake ZOP 2019-06 od 03.2019.godine, ovlašteni projektant Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3539 (Arhitektonski studio 113 d.o.o. HR-10000 Zagreb, Ulica Božidara Magovca 23, OIB 26713956695) - MAPA 1.
2. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja terena preklopljen sa granicama zahvata budućeg eksploatacijskog polja „ŠANDROVAC“
3. Kopija katastarskog plana preklopljena sa granicama zahvata budućeg eksploatacijskog polja „ŠANDROVAC“


  Dokumenti za download
Dodano: 17. 07. 2019.
   Povratak na sve dokumente