Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Lokacijska dozvola, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa državne ceste D28 na dionici Veliki Grđevac - Pavlovac u dužini cca 7,093 km, 1. skupine,
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa pješačke staze, pješačko-biciklističkog mosta preko rijeke Česme, parkirališta, autobusnih stajališta, oborinske odvodnje i cestovne rasvjete, 1. skupine, na katastarskim česticama k.o. Veliki Grđevac u naselju Veliki Grđevac (unutar i izvan granica građevinskog područja naselja Veliki Grđevac) i na katastarskim česticama u k.o. Pavlovac) u Općini Veliki Grđevac - Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.


  Dokumenti za download
Dodano: 10.01.2018.
   Povratak na sve dokumente