Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za obrazovanje, kulturu i šport

HUMANITARNA POMOĆ

Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN, broj 102/15) i pravilnicima (NN broj 120/15) propisuju se uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj. Za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u smislu ovoga Zakona na području Bjelovarsko-bilogorske županije, nadležan je Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u Bjelovaru (u daljnjem tekstu Upravni odjel u BBŽ) koji IZDAJE:

1. RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI
Neprofitne  pravne osobe koje djeluju na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom i kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost, zaklade odnosno funadacije, podnose nadležnom Upravnom odjelu u BBŽ Zahtjev za izdavanje rješenja (Obrazac 1), Trogodišnji program rada (Obrazac 2). Nakon izvršnosti rješenja, podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Neprofitna pravna osoba dužna je dostaviti Upravnom odjelu u BBŽ Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada (Obrazac 3) i jednom godišnje na kraju kalendarske godine dostaviti Izvješće o stalnom prikupljanju (Obrazac 4) nadležnom uredu.
Inspekcijski nadzor nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći provode inspektori ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

2. RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA ORGANIZIRANJE HUMANITARNIH AKCIJA
Pravne i fizičke osobe, mogu organizirati humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći u trajanju jedne akcije do maksimalno 90 dana. Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (Obrazac 5), Plan provođenja humanitarne akcije (Obrazac 6) i Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći (Obrazac 7), podnose Upravnom odjelu u BBŽ najmanje 15 dana prije planiranog početka humanitarne akcije. Nakon izvršnosti rješenja, podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za organiziranje humanitarne akcije. U roku od 30 dana od pružene humanitarne pomoći, organizator je dužan Upravnom odjelu u BBŽ dostaviti Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac 8).
Za provođenje inspekcijskog nadzora nad humanitarnim akcijama utvrđuje se nadležnost te ih provode inspektori nadležnih ministarstava.
Upravni odjel u BBŽ obvezan je osigurati da evidencije i izvješća o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći, budu dostupni javnosti.

- Zakon  o humanitarnoj pomoći link je: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1970.html
- izgled logotipa, link je: https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/beskucnici-osobe-s-problemima-ovisnosti-zrtve-trgovanja-ljudima-osobe-pod-medjunarodnom-zastitom-i-humanitarni-rad/humanitarni-rad/humanitarne-akcije/1958


  Dokumenti za download
Dodano: 07. 02. 2020.
Dodano: 07. 02. 2020.
Dodano: 07. 02. 2020.
Dodano: 07. 02. 2020.
Dodano: 07. 02. 2020.
Dodano: 07. 02. 2020.
Dodano: 07. 02. 2020.
Dodano: 07. 02. 2020.
Dodano: 07. 02. 2020.
   Povratak na sve dokumente