Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za obrazovanje, kulturu i šport

RJEŠENJE O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 12. i članka 15. Odluke o stipendiranju studenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik" broj 11./10.), članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju studenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 12./13.), Komisija za dodjelu stipendija studentima na području Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine donijela je Rješenje o dodjeli studentskih stipendija na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Komisija za dodjelu stipendija studentima na području Bjelovarsko-bilogorske županije u akademskoj godini 2015./2016. utvrdila je slijedeću listu kandidata:


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente