Uvodna riječ
 

Dokumenti - UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

HUMANITARNA POMOĆ

Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN, broj 102/15) i pravilnicima (NN broj 120/15) propisuju se uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj. Za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u smislu ovoga Zakona na području Bjelovarsko-bilogorske županije, nadležan je Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport u ...

Odluka o određivanju uredovnog radnog vremena Odsjeka za branitelje u UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike u Daruvaru

Zaključci Savjeta za zdravlje 18.3.2020.

KLASA: 500-01/17-01/35 URBROJ: 2103/1-11-20-9 Bjelovar, 18. ožujka 2020. ...

Ukop uz vojne počasti hrvatskih branitelja i HRVI

Kod podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti: -  Dokaz o činjenici smrti izdan od nadležnog tijela ili nalaz mrtvozornika (potvrda o smrti). Molimo da se obvezno navede broj telefona ili mobitela podnositelja zahtjeva radi kontakta i prikupljanja podataka vezano za dobavljače usluga npr. gdje su uzeli pogrebnu opremu, prijevoz ...

Obrazac izvješća o izvršenom projektu za 2019. godinu

Rješenje o raspodjeli sredstava udrugama umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu

Rješenje o raspodjeli sredstava udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu

Linija pomoći za rijetke bolesti

Rješenje o raspodjeli sredstava udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu - razdjel 8 - glava 8-2 - konto 381, pozicija 63 u iznosu 712.850,00 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa udruga Bjelovarsko-bilogorske županije iz područja zdravstva, socijelne skrbi, hobističkih djelatnosti, zaštite ljudskih prava, međunarodne ...

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORAGNIZAMA , ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA BJELOVARSKO-BILOGORSKU ŽUPANIJU

Ovim Programom utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti čije je provođenje od javnozdravstvene važnosti za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Ovaj Program donosi se na ...

 1 2 3 >  Zadnji