Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U DOMU SOCIJELNE SKRBI (licencija)

POSTUPAK PRILIKOM OSNIVANJA DOMA SOCIJALNE SKRBI
(ustanova)

 

adresa: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije,
Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar

Važeći propisi

- Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 1  57/13, 1  52/14,  99/15 i 52/16)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/14, 66/15)

Zahtjev (pristojba 70 kuna) podnosi privremeni ravnatelj (odnosno ravnatelj) doma 2 mjeseca prije očekivanog početka rada doma, a uz  zahtjev je potrebno priložiti:

1. rješenje Ministarstva da je akt o osnivanju doma sukladan Zakonu o ustanovama, Zakonom
o socijalnoj skrbi i posebnim propisima (Ministarstvu za demografiju,obitelj,  mlade i socijalnu politiku je potrebno priložiti uz zahtjev i ovjereni akt o osnivanju doma)
2. nacrt statuta
3. rješenje trgovačkog suda o upisu doma u sudski registar
4. izjavu da ću zaposliti potreban broj stručnih i drugih radnika
5. preslika dokumentacije o prostoru i opremi doma

Dokazi o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta

1. dokaz o legalnosti objekta (rješenje o legalizaciji, rješenje o izvedenom stanju) - NAJBITNIJE
2. izvješće o ispitivanju električne instalacije
3. izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije (LPS)
4. dokaz o nepropusnosti plinskih instalacija
5. stručni nalaz dimnjačara 6.plan evakuacije i spašavanja
7. uvjerenje ovlaštene stručne osobe za poslodavca i djelatnike o osposobljenosti za obavljanje zaštite na  radu ( na  početku  samo  za  poslodavca)
8. uvjerenje  o  vodonepropusnosti   sabirne  jame   ukoliko  objekt   nije  spojen  na  gradsku kanalizaciju
9. dokaz o ispravnosti sustava za zagrijavanje (kotlovnica, bojler i sl.)
10. dokaz o ispitivanju strojeva, uređaja i  naprava s povećanim opasnostima
11.  dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode
12. ugovor s registriranim subjektom za obavljanje poslova održavanja i pranja rublja (ukoliko
objekt nema svoju praonicu)
13. ugovor s registriranim subjektom za obavljanje usluga dostave hrane (ukoliko objekt nema kuhinju)


  Dokumenti za download
Dodano: 03. 11. 2016.
   Povratak na sve dokumente