Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U OBITELJSKOM DOMU

Predstavnik  obiteljskog  doma  podnosi  Zahtjev  za  otvaranjem  obiteljskog  doma  prilikom podnošenja zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti 70 kuna upravne pristojbe.

Uz  zahtjev  podnositelj  prilaže:
- Preslika osobne iskaznice budućeg predstavnika obiteljskog doma
- Presliku Domovnice budućeg predstavnika obiteljskog doma
- Potvrdu o prebivalištu za predstavnika i sve članove obitelji
- Dokaz o stručnoj spremi predstavnika obiteljskog doma (SSS)
- Uvjerenje o nezaposlenosti za predstavnika obiteljskog doma (HZZ)
- Liječnička potvrda da je osoba psihički i tjelesno zdrava, te da ne boluje od bolesti ovisnosti (izdana od obiteljskog liječnika - za predstavnika i za sve članove njegove obitelji)
- Potvrda o nekažnjavanju predstavnika i svih članova obitelji (Općinski sud)
- Potvrda  nadležnog  Centra  za  socijalnu  skrb, ne starija od 6 mjeseci,  da li je izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite  u smislu članka 177. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi
- Dokaz o pravu korištenja prostora (Izvadak iz zemljišne knjige ili ugovor o zakupu prostora (ako je stranka u zakupu) sklopljen u trajanju od najmanje 3 godine, odnosno najmanje 2,5 godina od dana početka pružanja usluga)
- Dokaz o građevini (građevinska dozvola, Uvjerenje o uporabi ili uporabna dozvola)

Pisana izjava od pristanku na pružanje usluga Obiteljskog doma od strane svih punoljetnih članova koji stanuju u obiteljskom domu predstavnika Obiteljskog doma (ovjerena kod javnog bilježnika)

Pisana izjava budućeg predstavnika Obiteljskog doma, ovjerena kod javnog bilježnika, da će zaposliti potreban broj radnika sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Tlocrt prostora u kojem će se pružati usluge Obiteljskog doma - izrađen od ovlaštene pravne osobe

Atesti o ispravnosti elektroinstalacija, strojeva i uređaja sa povećanom opasnošću i slično, dokaz o  zdravstvenoj ispravnosti vode

Na uvjete prostora, opreme, stručnih i drugih radnika primjenjuje se:
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“,broj 40/14 i 66/15) i Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 152/16).


  Dokumenti za download
Dodano: 06. 02. 2017.
   Povratak na sve dokumente