Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

E- savjetovanje - Plan

Plan savjetovanja BBŽ


Na temelju odredbe članka 11. stavaka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 7/18 - Pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je


 

PLAN
savjetovanja s javnošću Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu

 

Članak 1.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2020. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 01. 2020.