Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136./12. i 15./15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko bilogorske županije na 2. sjednici održanoj 6. srpnja 2017. godine donijela je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik", broj 8/15. i 5/16) ostvaren je u 2016. godini, kako slijedi:

  Dokumenti za download
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu