Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 10/13.-pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije 14. studeni 2016. godine, donio je Zaključak.

Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu te se upućuje Odboru za financije i proračun Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i donošenje.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu obrazložiti će pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu mr.sc. Anita Nekić Pavičić.

  Dokumenti za download
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu