Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Izmjene i dopune Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08. i 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije («Županijski glasnik» broj 10/13.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 19. sjednici održanoj 19. travnja 2017. godine donijela je izmjene i dopune Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu
  Dokumenti za download
Dodano: 16. 05. 2017.
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu