Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Prijedlog Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu projekcije za 2016. i 2017. godinu


KLASA: 400-08/14-01/3
URBROJ: 2103-09-14-5
Bjelovar, 14. studeni 2014.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

 

Predmet: Prijedlog Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - zaključak
 

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 10/13.-pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije 14. studenog 2014. godine,   d o n i o je


Z A K LJ U Č A K

 

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu te se upućuje Odboru za financije i proračun Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko bilogorske županije na raspravu i donošenje. Obrazloženje predmetnog Zaključka dati će pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu mr.sc. Anita Nekić Pavičić.
 

 

Ž U P A N
Damir Bajs, dipl.iur.

  Dokumenti za download
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu