Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Prijedlog Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 10/13.-pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije 14. studenog 2016. godine, donio je Zaključak.

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu te se upućuje Odboru za financije i proračun Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko- bilogorske županije na raspravu i donošenje. Obrazloženje predmetnog Zaključka dati će pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu  mr.sc. Anita Nekić Pavičić.

  Dokumenti za download
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu