Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu


Proračun

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 17.   Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 10/13), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na¬ 4. sjednici održanoj dana  20. prosinca 2013. godine, donijela je PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

  Dokumenti za download
Dodano: 05.02.2014.
Dodano: 05.02.2014.
Dodano: 05.02.2014.
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu