Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08. i 136/12.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 10/13.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 8. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine, donijela je P R O R A Č U N Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.


 

  Dokumenti za download
Dodano: 18.12.2014.
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu