Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08. i 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 7/18.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 15. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine, donijela je PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
  Dokumenti za download
Dodano: 18. 12. 2019.
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu