Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE

Sukladno članku 27. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), i Uputama Ministarstava financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine (kolovoz 2017.) Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Bjelovarsko ‐ bilogorske županije u obvezi je izraditi Upute za izradu Proračuna Bjelovarsko ‐ bilogorske županije za razdoblje 2017. – 2019. godine.

Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine (dostupne su na www.mfin.hr/lokalni-proracuni) sadrže:
- metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- metodologiju izrade prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i regionalne samouprave
- planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija
- obrasce za pomoć pri izradi osnovnih dijelova proračuna.

 

  Dokumenti za download
Dodano: 08. 11. 2017.
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu