Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Projekti - UO za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj

Kreditne linije

U suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Erste & Steiermärkische bankom BBŽ uskoro pokreće poduzetničku kreditnu liniju.
Kreditne linije

Programima kreditiranja kojeg Bjelovarsko-bilogorska županija provodi sa resornim ministarstvima i poslovnim bankama, poduzetnici su u proteklih 10 godina u kreditnim linijama investirali 190 milijuna kuna u svoje poduzetničke projekte po najpovoljnijim kamatama 2-4% uz 1.073 novozaposlenih. Bjelovarsko-bilogorska županija za subvenciju kamata izdvaja cca između 1,5 milijuna do 2 milijuna kuna godišnje.

Iznos realiziranih kredita

Broj novozaposlenih

U suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Erste & Steiermärkische bankom Bjelovarsko-bilogorska županija uskoro pokreće poduzetničku kreditnu liniju „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2008. godinu. Kreditni fond iznosi četiri milijuna kuna, kamatna stopa je 7%, a ministarstvo i županija subvencioniraju kamatu na poduzetnički kredit, svaki sa po 1%. Mogući korisnici kredita su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i ustanove koje ulažu na području Bjelovarsko-bilogorske županije, bez obzira na sjedište. Najniži iznos kredita je 35.000,00 kn, a najviši 200.000,00 kn.

   Povratak na sve projekte