Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Građenje (korisne informacije)

Aktualni propisi iz područja gradnje

Aktualni propisi iz područja gradnje (korisne informacije), od zakonskih propisa to su:


Zakon o gradnji (NN br. 153/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html,

Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html,

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1963.html, i
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3070.html

Od podzakonskih akata to su:
Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama Vlade Republike Hrvatske od 27. ožujka 2014.g
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_693.html.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/2014)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_79_1476.html.

   Povratak na sve projekte