Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javna nabava Županije

2019.
Rujan
23

SUKOB INTERESA

Javni Naručitelj  Bjelovarsko-bilogorska županija sukladno člancima 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:     PHILATEL d.o.o., Bjelovar INTERPRODIZAJN d.o.o., Čazma SITNIČARIJA, obrt za grafičke usluge, ...

2018.
Srpanj
6

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove energetske obnove Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje i Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. Temeljem članka 198. ZJN 2016 prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi ...

2018.
Ožujak
14

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU UVOĐENJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA

2017.
Prosinac
28

V. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE BBŽ ZA 2017. GODINU

2017.
Studeni
16

Ponovljeno Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za infrastrukturne radove rekonstrukcije/preuređenja na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu projekta „Za zdravlje Bjelovarsko­ bilogorske županije". Temeljem članka 198. ZJN 2016 prije pokretanja postupka javne ...

2017.
Studeni
2

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za infrastrukturne radove rekonstrukcije/preuređenja na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu projekta ,,Za zdravlje Bjelovarsko­ bilogorske  županije". ...

2017.
Listopad
5

Dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

2017.
Listopad
5

Poziv na dostavu ponude za građevinsko-obrtničke radove u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac

2017.
Rujan
5

III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine"  broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 5. rujna 2017. godine donosi  III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA ...

2017.
Kolovoz
11

POSTUPAK TEMELJEM PRAVILNIKA O POSTUPANJU U PREDMETIMA JEDNOSTAVNE NABAVE Prikupljanje ponuda – poziv na dostavu ponuda

 1 2 3 >  Zadnji