Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javna nabava Županije

2018.
Ožujak
14

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU UVOĐENJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA

2017.
Prosinac
28

V. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE BBŽ ZA 2017. GODINU

2017.
Studeni
16

Ponovljeno Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za infrastrukturne radove rekonstrukcije/preuređenja na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu projekta „Za zdravlje Bjelovarsko­ bilogorske županije". Temeljem članka 198. ZJN 2016 prije pokretanja postupka javne ...

2017.
Studeni
2

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za infrastrukturne radove rekonstrukcije/preuređenja na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu projekta ,,Za zdravlje Bjelovarsko­ bilogorske  županije". ...

2017.
Listopad
5

Dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

2017.
Listopad
5

Poziv na dostavu ponude za građevinsko-obrtničke radove u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac

2017.
Rujan
5

III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine"  broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 5. rujna 2017. godine donosi  III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA ...

2017.
Kolovoz
11

POSTUPAK TEMELJEM PRAVILNIKA O POSTUPANJU U PREDMETIMA JEDNOSTAVNE NABAVE Prikupljanje ponuda – poziv na dostavu ponuda

2017.
Srpanj
12

II. Izmjena i dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10. srpnja 2017. godine donosi II. Izmjenu i dopunu Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. ...

2017.
Srpanj
10

Pravilnik o postupanju u predmetima jednostavne nabave

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je izraditi opći akt kojim regulira postupke jednostavne nabave. Ovim pravilnikom regulira se nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna. Za jednostavnu nabavu nije obvezno provođenje postupka ...

 1 2 3 >  Zadnji