Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javna nabava Županije

2017.
Srpanj
12

II. Izmjena i dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10. srpnja 2017. godine donosi II. Izmjenu i dopunu Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. ...

2017.
Srpanj
10

Pravilnik o postupanju u predmetima jednostavne nabave

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je izraditi opći akt kojim regulira postupke jednostavne nabave. Ovim pravilnikom regulira se nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna. Za jednostavnu nabavu nije obvezno provođenje postupka ...

2017.
Lipanj
29

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija odnosno prijedloga od zainteresirane javnosti u svezi s postupcima za provedbu jednostavne nabave predloženim Nacrtom Pravilnika o postupanju u predmetima jednostavne nabave. ...

2017.
Svibanj
25

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o postupanju u predmetima jednostavne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU   KLASA: 406-01/17-01/14 URBROJ: 2103/1-06-17-1 Bjelovar, 25. svibnja 2017. Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“  broj 25/2013. i 85/2015.) upućuje se   Javni poziv za ...

2017.
Svibanj
10

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017.godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 31. ožujka 2017. godine donosi I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. ...

2017.
Siječanj
26

PLAN NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. Ovim Planom  nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno planiranim nabavama upravnih odjela Bjelovarsko­ bilogorske  županije. Plan nabave temelji se na ...

2017.
Siječanj
19

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2016. GODINI

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2016. GODINI I) Ugovori o javnoj nabavi II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj ...

2017.
Siječanj
19

III. Izmjene i dopune Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Župnijski glasnik" brpk 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 23. prosinca 2016. godine donosi III. Izmjene i ...

2016.
Studeni
3

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI I) Ugovori o javnoj nabavi Postupci javne nabave opskrbe ...

2016.
Listopad
7

Dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13. i 13./14. - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 58. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10./13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 07. listopada 2016. godine donosti Dopunu Plana nabave ...

 < 1 2 3 4 >  Zadnji