Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javna nabava Županije

2016.
Studeni
3

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI I) Ugovori o javnoj nabavi Postupci javne nabave opskrbe ...

2016.
Listopad
7

Dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13. i 13./14. - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 58. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10./13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 07. listopada 2016. godine donosti Dopunu Plana nabave ...

2015.
Prosinac
31

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI. ...

2016.
Siječanj
18

PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

K N J I G A  1 I. TEKSTUALNI DIO: ODREDBE ZA PROVOĐENJE II. GRAFIČKI DIO: KARTOGRAMI - broj 1. Teritorijalno-politički ustroj - broj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta - broj 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta - broj 4.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i ...

2015.
Prosinac
28

Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. Ovim Planom nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno planiranim nabavama upravnih odjela Bjelovarsko-bilogorske županije. ...

2015.
Listopad
30

VII. DOPUNA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

2015.
Listopad
27

VI.  DOPUNA PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGOSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

2015.
Rujan
30

V. DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

2015.
Kolovoz
20

IV. DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

2015.
Srpanj
31

III. DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

U Planu nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu (KLASA: 406-01/14-01/30; URBROJ: 2103-09-15-1) u Tablici 1 - Bagatelna nabava (Nabava roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna) vrši se sljedeća dopuna.... ...

 < 1 2 3 4 5 >