Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javna nabava Županije

2014.
Veljača
18

Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godine

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. Ovim Planom nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske  županije  sukladno  planirani m  nabavama  upravnih  odjela  Bjelovarsko ­ bi logorske županije. ...

2013.
Studeni
12

III. dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu

2013.
Lipanj
6

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2013.
Svibanj
29

II. dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu

U Planu nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu (KLASA: 406-01/13-01/1, URBROJ: 2103-09-13-01) u članku 3. u Tablici – Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu vrši se slijedeća dopuna koja glasi: ...

2013.
Travanj
18

I. dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu

U Planu nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu (KLASA: 406-01/13-01/1, URBROJ: 2103-09-13-01) u članku 3. u Tablici – Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu vrši se slijedeća dopuna koja glasi: ...

2013.
Ožujak
28

Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu

Ovim Planom nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske županije kao javnog naručitelja, sukladno planiranim nabavama Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije. Plan nabave temelji se na Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu i donosi se za proračunsku godinu, a sadrži predmet nabave, ...

2012.
Srpanj
2

Javna nabava

Prvi  < 2 3 4