Korisni linkovi
Bjelovarsko-bilogorska županija
BBŽ

Javni pozivi i natječaji Županije

Zaklada Zamah raspisala natječaj za građanske akcije

17. Travanj 2014. / Cijeli članak »


Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah” raspisala je 15. travnja 2014. godine, natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama “Naš doprinos zajednici”.
Visina financijske podrške je 13.000,00 kn, a dodijelit će se najviše 10 podrški.
Rok za prijavu je 15. svibnja 2014. godine.
Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije.

Više na  http://www.zamah.hr/otvoren-natjecaj-za-gradanske-akcije/

 

Dokumenti za download

Poziv za prijavu projekata - organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe

8. Travanj 2014. / Cijeli članak »


U svrhu nastavka provođenja organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe, Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge, domove socijalne skrbi, vjerske zajednice i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi koje su programski usmjerene za rad u području unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici,  da se sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba.

Dokumenti za download
Dodano: 08. 04. 2014.
Dodano: 08. 04. 2014.
Dodano: 08. 04. 2014.

J A V N I   P O Z I V   za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

24. Ožujak 2014. / Cijeli članak »


Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
- učenička vijeća srednjih škola,
- studentski zborovi,
- drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Dokumenti za download

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije

17. Ožujak 2014. / Cijeli članak »


 

1. Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

2. Namjene kreditiranja:
Stočarska proizvodnja:
- nabava rasplodnih junica iz domaćeg uzgoja na aukcijskoj prodaji na proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu,
- nabava grla za tov junadi iz domaćeg uzgoja,
- nabava grla za tov svinja.
Minimalni pojedinačni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 36.000,00 kuna, a maksimalni 250.000,00 kuna.
Za nabavu rasplodnih junica maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kn po grlu, a za nabavu grla za tov svinja 400,00 kn po grlu.

3. Rokovi otplate kredita:
- za nabavu rasplodnih junica – 4 godine,
- za nabavu grla za tov junadi – 15 mjeseci,
- za nabavu grla za tov svinja – 6 mjeseci.

4. Razdoblje počeka kredita:
- za nabavu rasplodnih junica – do 1 godine,
- za nabavu grla za tov junadi i svinja - jednokratni povrat kredita nakon isteka navedenog roka njegova trajanja.
Razdoblje počeka uključeno je u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka plaća se redovna kamata.

5. Kamatna stopa:
Kamatna stopa se utvrđuje u visini od 6,3% godišnje, od čega će Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionirati 1,8% kamate, te će kamatna stopa za korisnike iznositi 4,5% godišnje.

Dokumenti za download

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za akademsku godinu 2013./2014.

13. Veljača 2014. / Cijeli članak »


Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
- da su studenti prve godine studija čija je prosječna ocjena svakog završenog razreda srednje škole i mature najmanje 4,5
- da su studenti, druge, treće, četvrte i pete godine čija je prosječna ocjena završenih prethodnih godina studija najmanje 3,5.

Dokumenti za download

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije

5. Veljača 2014. / Cijeli članak »


Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 5/96 i 29/09), Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Dokumenti za download

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2014. godini

4. Veljača 2014. / Cijeli članak »


Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici kreditiranja mogu biti pravne osobe koje su registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali isključivo za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom za proljetnu sjetvu.

Dokumenti za download

PRIJAVNICA ZA SPECIJALISTIČKU EDUKACIJU Program FBA studija “Poduzetništvo u ekonomiji znanja ” -  POLJOPRIVREDA

29. Siječanj 2014. / Cijeli članak »


Dokumenti za download
Dodano: 29.01.2014.

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz Državnog proračuna i EU fondova

24. Siječanj 2014. / Cijeli članak »


Dokumenti za download

JAVNI POZIV za prijavu projekata/programa udruga u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2014. godinu

20. Siječanj 2014. / Cijeli članak »


Svaka udruga  čija je djelatnost iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada  ima pravo prijave po ovom javnom pozivu svog projekta/programa. Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko udruga udovoljava slijedećim uvjetima:
1. da je registrirana i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije kao krovna županijska udruga
2. djelovanje udruge mora biti iz područja zdravstva, socijalne skrbi ili humanitarne djelatnosti, te udruge vezane za Domovinski rat i antifašističku borbu
3. udruga mora djelovati u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih ovim javnim pozivom što treba biti vidljivo iz Statuta udruge
4. udruga treba imati ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta/programa
5. da djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima ili nije u cijelosti financirana po posebnim propisima
6. projekt/program koji udruga prijavljuje mora biti usmjeren stvarnim potrebama i ljudima u zajednici u kojoj se provodi i temeljen na već postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi udruge
7. da su uredno podnosili izvješća o utrošku sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, ukoliko su bile korisnice istog.

Dokumenti za download
Dodano: 20. 01. 2014.
Dodano: 20. 01. 2014.
 1 2 3 >  Zadnji