Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji Županije

2019.
Srpanj
23

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA U UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROMET, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, ODSJEK DARUVAR


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije,Odsjek Daruvar a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja

za dan 29. srpnja (ponedjeljak) 2019. godine u 09,00 sati
u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,
dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II.kat).

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 07. 2019.
2019.
Srpanj
2

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERNETA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA U UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROMET, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj za prijam u službu višeg referneta za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za dan 08. srpnja (ponedjeljak) 2019. godine u 11,00 sati u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II.kat).

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2019.
2019.
Lipanj
19

Javni natječaj za prijam u službu


• savjetnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Daruvar

                  - 1 izvršitelj/ica
                  - na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.


• višeg referenta za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Bjelovar

                  - 1 izvršitelj/ica
                  - na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske, arhitektonske ili pravne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

  Dokumenti za download
Dodano: 19. 06. 2019.
Dodano: 19. 06. 2019.
2019.
Travanj
15

KREDITIRANJE STOČARSKE PROIZVODNJE


  Dokumenti za download
Dodano: 15. 04. 2019.
Dodano: 15. 04. 2019.
Dodano: 15. 04. 2019.
2019.
Travanj
8

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA GRAD GRUBIŠNO POLJE, HR-43290 GRUBIŠNO POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1


  Dokumenti za download
Dodano: 08. 04. 2019.
2018.
Studeni
26

JAVNI POZIV za dodjelu potpore ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna, potpora male vrijednosti  (u daljnjem tekstu: potpora) za ekološku poljoprivrednu

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 11. 2018.
Dodano: 26. 11. 2018.
Dodano: 26. 11. 2018.
Dodano: 26. 11. 2018.
2019.
Veljača
14

Građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje niskonaponske mreže (MRNN iz TS / kV Grginac 2, NN izlaz Grginac)


Akt u predmetu: Javni poziv

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000035,

URBROJ: 2103/01-09-19-0007

Početak oglašavanja: 14.02.2019.

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 02. 2019.
2018.
Studeni
26

JAVNI POZIV za dodjelu potpore obrazovanju poljoprivrednika u 2018. godini


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna, potpora male vrijednosti  (u daljnjem tekstu: potpora) za obrazovanje poljoprivrednika, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu.

  Dokumenti za download
2018.
Studeni
15

Javni poziv za uvid u spis predmeta, ZDENKA KOVAČ, HR-43500 DARUVAR, P. SVAČIĆA 47


I. Poziva se stranka u postupku (vlasnik i i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini k.č.br. 1727, k.o. Daruvar, a koja neposredno graniči s građevnom česticom k.č.br. 1729/2, k.o. Daruvar) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine - nadogradnja, nadogradnja pomoćne građevine - garaže u sklopu koje će se nalaziti natkrivena terasa bez trajnog pristupa, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 1729/2, k.o. Daruvar u Daruvaru, Ulica Petra Svačića 47.

  Dokumenti za download
2018.
Rujan
10

Javni poziv za dodjelu potpora izgradnji, dogradnji i unutarnjem uređenju prostora za punjenje i skladištenje meda na području Bjelovarsko-bilogorske županije


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za troškove izgradnje, dogradnje i unutarnjeg uređenja prostora za punjenje i skladištenje meda na području Bjelovarsko-bilogorske županije, koji mora biti upisan u Upisnik registriranih ili odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Korisnici potpora mogu biti pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s prebivalištem i proizvodim kapacitetima na području Bjelovarsko-bilogorske županije, koji imaju više od 50 pčelinjih zajednica u tekućoj godini. Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

  Dokumenti za download
Dodano: 10. 09. 2018.
Dodano: 10. 09. 2018.
Dodano: 10. 09. 2018.