Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji Županije

2019.
Listopad
23

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE ADMINISTRATIVNOG REFERENTA U UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROMET, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, ODSJEK GRUBIŠNO POLJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za poslove administrativnog referenta u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije,Odsjek Grubišno Polje, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja


za dan 28. listopada (ponedjeljak) 2019. godine u 09,00 sati
u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,
dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II.kat)


Na testiranje za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za poslove administrativnog referenta u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek Grubišno Polje pozivaju se kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja.

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 10. 2019.
2019.
Listopad
2

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na vrijeme u trajanju 12 mjeseci, u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek Grubišno Polje


- Vježbenik/ca
  - 1 izvršitelj/ica
  - na određeno vrijeme radi osposobljavanja za poslove administrativnog referenta

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba osposobljava.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 10. 2019.
Dodano: 02. 10. 2019.
2019.
Srpanj
23

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA U UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROMET, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, ODSJEK DARUVAR


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije,Odsjek Daruvar a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja

za dan 29. srpnja (ponedjeljak) 2019. godine u 09,00 sati
u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,
dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II.kat).

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 07. 2019.
2019.
Srpanj
2

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERNETA ZA POSLOVE GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA U UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROMET, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj za prijam u službu višeg referneta za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za dan 08. srpnja (ponedjeljak) 2019. godine u 11,00 sati u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II.kat).

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2019.
2019.
Lipanj
19

Javni natječaj za prijam u službu


• savjetnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Daruvar

                  - 1 izvršitelj/ica
                  - na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.


• višeg referenta za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Bjelovar

                  - 1 izvršitelj/ica
                  - na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske, arhitektonske ili pravne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

  Dokumenti za download
Dodano: 19. 06. 2019.
Dodano: 19. 06. 2019.
2019.
Travanj
15

KREDITIRANJE STOČARSKE PROIZVODNJE


  Dokumenti za download
Dodano: 15. 04. 2019.
Dodano: 15. 04. 2019.
Dodano: 15. 04. 2019.
2019.
Travanj
8

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA GRAD GRUBIŠNO POLJE, HR-43290 GRUBIŠNO POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1


  Dokumenti za download
Dodano: 08. 04. 2019.
2018.
Studeni
26

JAVNI POZIV za dodjelu potpore ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna, potpora male vrijednosti  (u daljnjem tekstu: potpora) za ekološku poljoprivrednu

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 11. 2018.
Dodano: 26. 11. 2018.
Dodano: 26. 11. 2018.
Dodano: 26. 11. 2018.
2019.
Veljača
14

Građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - građenje niskonaponske mreže (MRNN iz TS / kV Grginac 2, NN izlaz Grginac)


Akt u predmetu: Javni poziv

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000035,

URBROJ: 2103/01-09-19-0007

Početak oglašavanja: 14.02.2019.

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 02. 2019.
2018.
Studeni
26

JAVNI POZIV za dodjelu potpore obrazovanju poljoprivrednika u 2018. godini


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna, potpora male vrijednosti  (u daljnjem tekstu: potpora) za obrazovanje poljoprivrednika, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu.

  Dokumenti za download