Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Kabinet Župana

KONTAKTI

Popis kontaktnih brojeva unutar kabineta Župana.

Djelokrug

Kabinet župana obavlja stručne, savjetne, protokolarne i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika župana. Obavlja poslove u vezi s informiranjem, ...

Projekti županije

Prometni pravac Zagreb-Bjelovar-Virovitica jedan je od mogućih pravaca povezivanja Zagreba i...

Dokumenti kabineta župana

Izvješća o radu Župana, godišnji plan rada UO BBŽ 2014, Županijska razvojna strategija, Komunikacijska strategija BBŽ...

Javni pozivi i natječaji - Kabinet Župana

Pregled natječaja i javnih poziva. Ovdje možete pronaći sve javne pozive Kabineta Župana, natječaje za prijavu projekata, kao i prijave za razne programe sufinancirane od strane županije...

Civilno društvo

Informacije za građane bjelovarsko-bilogorske županije...

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama, pravilnik o pravu na pristup informacijama...

Unutarnja revizija

Unutarnja revizija (UR) je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja...