Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Katalog informacija Županije

2015.
Ožujak
18

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama građani imaju pravo zatražiti informaciju od tijela javne vlasti. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji to mogu učiniti pismenim i usmenim putem.

Službenica za informiranje je Romana  Pavlović kontakt 043 221 924  romana.pavlovic@bbz.hr – adresa Bjelovarsko-bilogorska županija Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar.

   Povratak na Kabinet Župana
2012.
Srpanj
2

Katalog informacija Bjelovarsko-bilogorske županije


Poslove službenika za informiranje Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja diplomirani novinar, Romana Pavlović (telefon, 043/221-924, e-mail, romana.pavlovic@bbz.hr), voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću – glasnogovornica.


Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

- podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

Usmeni zahtjev podnosi se osobno u službenim prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru, dr. Ante Starčevića 8, kod voditeljice Odsjeka za protokol i odnose s javnošću.

Pismeni zahtjev sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se putem pošte na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar – voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću.

Voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću po sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci odobrava i omogućava ovlašteniku pristup informaciji po mogućnosti odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 01. 2016.
Dodano: 31. 10. 2014.
   Povratak na Kabinet Župana