Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Katalog informacija Županije

Katalog informacija Bjelovarsko-bilogorske županije


Poslove službenika za informiranje Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja diplomirani novinar, Romana Pavlović (telefon, 043/221-924, e-mail, romana.pavlovic@bbz.hr), voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću – glasnogovornica.


Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

- podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja.

Usmeni zahtjev podnosi se osobno u službenim prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru, dr. Ante Starčevića 8, kod voditeljice Odsjeka za protokol i odnose s javnošću.

Pismeni zahtjev sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se putem pošte na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar – voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću.

Voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću po sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci odobrava i omogućava ovlašteniku pristup informaciji po mogućnosti odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 01. 2016.
Dodano: 31. 10. 2014.
   Povratak na Kabinet Župana