Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Nacionalne manjine

ROMSKA NACIONALNA MANJINA


Predstavnik romske nacionalne manjine je
STEVO GJURDJEVIĆ

Romi kao manjinska zajednica nisu organizirani u vijeće već ih predstavlja izabrani predstavnik.
Problematika romske zajednice manifestira se u gotovo svim segmentima života i to: zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju mladih i odraslih, kultura, stanovanje i zapošljavanje.
Određene stoljetne navike veći dio Roma ne napušta. Akcijski plan za Rome od 2005.-2015. godine završava 2/3 postojanja no bitnih pomaka u rješavanju određenih problema (stanovanje i obrazovanje),legalizacije  nema ili su zanemarivi. Najveći problem su materijalna sredstva, a svi do sada donijeti i usvojeni planovi od nacionalnog, županijskog i
gradskog ostaju samo planovi jer nisu praćeni potrebnim sredstvima. Tim više na pojedine prijedloge što smo ih u obliku projekata izradili nije bilo niti odgovora već 5 godina.
Provodi se program edukacije romske djece, rada na računalu te priprema za školsko obrazovanje. Ovaj program uspješno polazi 30 učenika.

   Povratak na Nacionalne manjine