Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Najave i priopćenja

2017.
Ožujak
9

14. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu

dan 10. ožujka (petak) 2017. godine u 13,00 sati

Dnevni red:

1. Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
2. Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Bjelovarskog sajma za 2017. godinu;
3. Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2017. godini;
4. Utvrđivanje Prijedloga  Zaključka o prihvaćanju Programa rada i Plana  prihoda i  rashoda Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
5. Utvrđivanje Prijedloga Programa dodjele bespovratnih sredstava projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU i natječaja ministarstava “PROJEKTI ZA STRUKTURNE I NACIONALNE FONDOVE”;
6. Razno.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve Najave i priopćenja