Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Najave i priopćenja

2017.
Ožujak
9

15. sjednica Odbora za financije i proračun

13. ožujka (ponedjeljak) 2017. godine u 8,45 sati

Dnevni red:

1. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017. godine;
2. Razno.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve Najave i priopćenja